Sve prezentacije i materijale sa predavanja i vežbi možete pronaći na platformi Microsoft Teams u kanalima General i Nastava u sekciji Files. Materijali i materijali koje je potrebno pročitati pre održavanja predavanja nalaze se u folderu 00 Materijali sa predavanja/Prezentacije sa predavanjaMaterijale za pripremu za vežbe možete naći na kanalu NastavaSve snimke predavanja i vežbi možete pronaći u kanalu Snimci predavanja i vežbi

Molimo sve studente da pre predavanja i vežbi pogledaju obaveštenja na Microsoft Teams platformi koje nastavnici i saradnici redovno postavljaju pre termina održavanja nastave i pripreme se za nastavu. Želimo vam uspešan rad u poslednje dve nedelje nastave i da redovno pohađate nastavu kako biste se uspešno pripremili za ispit.