Za sledeći čas predavanja, koji će se održati 11. maja u terminu od 10.00 do 11.30 časova preko Teams platforme, potrebno je pročitati sledeći tekst.