U prilogu se nalazi raspored polaganja prvog kolokvijuma iz Menadžmenta tehnologije i razvoja. Kolokvijum se polaže u petak, 29. maja, u tri smene:
         – Prva smena od 09.00 do 09.30;
         – Druga smena 10.00 do 10.30;
         – Druga smena od 11.00 do 11.30

Zbog ozbiljnosti situacije i uslova odvijanja kolokvijuma, molimo vas da se striktno pridržavate rasporeda. 

Kolokvijum traje 30 minuta i maksimalan broj poena koji se može ostvariti je 40 poena. Kolokvijum ima 8 pitanja, koja su otvorenog tipa i na dopunu:
         2 pitanja koja nose 2 poena;
         2 pitanja koja nose 4 poena;
         – 3 pitanja koja nose 6 poena;
         1 pitanje koje nosi 10 poena.

Da bi student položio kolokvijum, neophodno je da osvoji najmanje 24 poena. Na kolokvijumu nema negativnih poena. Na testu dolaze slike, šeme i grafikoni. Test se radi isljučivo hemijskom olovkom (slike se mogu crtati grafitnom olovkom samo ukoliko se jasno vidi).

U slučaju eventualnih problema koji se odnose na raspored polaganja kolokvijuma, studenti se mogu javiti na mejl milica.jovanovic@fon.bg.ac.rs.