Obaveštavamo studente da, prema utvrđenim pravilima ispita predstavljenim na početku školske godine i objavljenim u julu 2020. godine, delovi ispita Menadžment tehnologije i razvoja položeni u toku semestra (radionice i kolokvijumi) neće važiti u januarskom i februarskom ispitnom roku. 

Svi delovi položeni u toku letnjeg semestra 2020. godine (kolokvijumi, radionice i seminarski radovi), kao i delovi položeni u ispitnim rokovima važili su zaključno sa ispitnim rokom Oktobar 2. Svi studenti koji planiraju da izađu na ispit u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. godine moraju polagati ceo ispit: teoriju i zadatke.