U prilogu se nalazi raspored polaganja ispita u ispitnom roku Februar 2021 iz Menadžmenta tehnologije i razvoja. Ispit se održava u subotu, 21. februara u 11.30 čStudenti su dužni da prilikom ulaska u zgradu Fakulteta i na ispitu obavezno nose maske preko lica (preko usta i nosa na način prikazan na slici desno)

Podsećamo studente da, prema utvrđenim pravilima ispita predstavljenim na početku letnjeg semestra školske 2019/20. godine i objavljenim u julu 2020. godine, delovi ispita Menadžment tehnologije i razvoja položeni u toku semestra (radionice i kolokvijumi) neće važiti u januarskom i februarskom ispitnom roku. 

Preuzeto sa: The Straits Times

Svi delovi položeni u toku letnjeg semestra 2020. godine (kolokvijumi, radionice i seminarski radovi), kao i delovi položeni u ispitnim rokovima važili su zaključno sa ispitnim rokom Oktobar 2. Svi studenti koji planiraju da izađu na ispit u januarskom i februarskom ispitnom roku 2021. godine moraju polagati ceo ispit: teoriju i zadatke. Da bi se položio ispit, student mora u istom ispitnom roku položiti sve delove ispita.