U prilogu se nalaze rezultati februarskog ispitnog roka, kao i konačne ocene za one studente koji su ispit položili.

Molimo vas da proverite svoju ocenu. Ukoliko uočite određene nepravilnosti u objavljenim rezultatima ili želite uvid u radove pošaljete mejl isključivo na adresu milica.jovanovic@fon.bg.ac.rs 
do NEDELJE, 28. februara 2021. do kraja dana

Upisa ocena u indeks neće biti u ovom ispitnom roku, već će upis naknadno biti organizovan ako se i kada se za to steknu uslovi.