PRVA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U prvoj nedelji nastave date su osnovne smernice za polaganje ispita i mogućnosti koje se pružaju studentima tokom semestra. Na drugom času su predstavljeni koncepti i značaj tehnološkog predviđanja.


U drugoj nedelji nastave predstavljen je Delfi metod: način sprovođenja, ključne osobine, statističko izračunavanje, prednosti i nedostaci. Nakon uvodnog predavanja, urađen je prvi zadatak na primeru kompanije. 

TREĆA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U trećoj nedelji nastave obrađivan je drugi deo Delfi metode: način obračunavanja verovatnoće ostvarenja događaja. 

ČETVRTA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U četvrtoj nedelji nastave predstavljen je PATTERN metod: način sprovođenja, ključne osobine, statističko izračunavanje, prednosti i nedostaci. Nakon uvodnog predavanja, urađen je zadatak. 


U petoj nedelji nastave fokusirali smo se na metode za kreativno rešavanje problema: metode za generisanje ideja i metode za evaluaciju ideja. Nakon uvoda u kreativne metode, sproveli smo Brainwriting 6-3-5 na primeru mobilne aplikacije za studente FON-a. 

ŠESTA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U šestoj nedelji nastave studenti su se upoznali sa agilnim upravljanjem tehnološkim poduhvatima. Predstavljena je Lean startap metodologija koja omogućava brzo reagovanje na promene na tržištu i time smanjuje mogućnost neuspeha poduhvata. 

SEDMA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U sedmoj nedelji nastave predstavljeni su indikatori tehnološkog progresa. Predstavljeni su načini merenja tehnološkog napretka.


U osmoj nedelji nastave rađena je Matrica ciljeva, alat za merenje produktivnosti nakon uvođenja nove tehnologije u preduzeću. Takođe, rađena je i stopa tehnološkog progresa, jedan od osnovnih indikatora tehnološkog napretka u preduzeću. 

DEVETA NEDELJA NASTAVE – VEŽBE


U devetoj nedelji nastave predstavljen je analitički hijerarhijski proces (AHP metod). Nakon objašnjenja postupka, urađen je primer metode