Testiranje BOSS platforme

Univerzitet u Beogradu, META Grupa, i Univerzitet u Liježu razvili su BOSS platformu za testiranje...

Read More