Da biste prijavili tim za radionicu neophodno je da preuzmete formular (Excel fajl) za prijavu za radionice. Nakon što popunite prijavu, potrebno je da je do ponedeljka, 12. aprila 2021. pošaljete putem forme koja se nalazi na ovom linku

VAŽNA NAPOMENA: U polju grupa za slušanje nastave za svakog člana navodite kojoj grupi po prezimenu pripada po zvaničnom rasporedu grupa, bez obzira na to u kom terminu slušate nastavu. Studenti starije generacije ili u režimu studiranja na daljinu, mogu biti u timu sa studentima iz tekuće generacije.

Ukoliko studenti nisu u mogućnosti da nađu tim, mogu ostaviti podatke na sledećem linku, kako bi ih kolege koje su u istoj situaciji mogle kontaktirati.