Svi mi, s vremena na vreme, imamo problema sa prokrastinacijom, bilo da je u pitanju spremanje ispita, pisanje seminarskog rada, ili nešto treće. Neretko se susrećemo sa nedostatkom potrebnog vremena za obavljanje određenog zadatka usled manjka produktivnosti. Ipak, kakve veze to ima sa paradajzom?

Nije ni imalo, sve do 80-tih godina prošlog veka. Naime, tada je Frančesko Kirilo, tražeći način da pospeši koncentraciju i produktivnost studenata, pronašao inspiraciju u svom kuhinjskom tajmeru u obliku paradajza. Razvio je tehniku zasnovanu na dobro organizovanom upravljanju vremenom, kojoj je dao naziv pomodoro (italijanski: pomodoro=paradajz), upravo po svom kuhinjskom tajmeru.

Neretko se, prilikom učenja, oslanjamo na tehniku punog sata: ,,Krećem tačno u 17.00 č.”. Naravno, ako se promaši pun sat, početak učenja se pomera na 18.00 č., i tako redom, sve dok ne dođe do odlaganja za naredni dan.

Za razliku od tehnike punog sata, pomodoro tehnika se zasniva na počinjanju odmah, i učenju u malim delovima. “Eat an elephant one bite at a time”, kako glasi često citirana izreka Krejtona Abramsa. Takođe, pomodoro tehnika usmerava koncentraciju samo na jedan zadatak u datom trenutku. Sastoji se iz više faza:

1. Priprema.  
Važno je dobro se pripremiti pre početka samog učenja. Za pomodoro tehniku potrebni su papir, olovka i neizostavni tajmer. Takođe, potrebno je napraviti tabelu sa listom zadataka koje treba završiti, koja će služiti za praćenje učinka. Za produktivniji rad poželjno je i da se složeniji zadaci razlože na vise manjih. Na primer, ako je potrebno da za ispit naučite dve knjige, bolje je da dva složena zadatka, sastojana od po jedne cele knjige, razložite na vise jednostavnijih zadataka, na osnovu poglavlja tih knjiga ili spiska ispitnih pitanja koje imate.

2. Učenje.
Svaka pomodoro iteracija se sastoji od perioda obavljanja ranije definisanog zadatka u trajanju od tačno 25 minuta. Ukoliko se zadatak završi ranije, preostalo vreme treba iskoristiti za proveru urađenog.

2. Pauza
Kada zazvoni tajmer nakon tačno 25 minuta, potrebno je napraviti pauzu, bez obzira na to koliki deo zadatka je preostao. Ovo je jako važno jer povećava koncentraciju i produktivnost. Pauze treba da budu u trajanju od po 3 do 5 minuta. Nakon završenog svakog četvrtog pomodora, potrebno je napraviti dužu pauzu, u trajanju od 15 do 30 minuta.

4. Ponavljanje.
Nakon isteka pauze ponoviti postupak, sve do završetka zadatog posla.

5. Revalorizacija.
U unapred napravljenoj tabeli treba pratiti učinak unošenjem znaka “X” za svaki pomodoro. Na taj način dobija se uvid u vreme koje je bilo potrebno za obavljanje određenog zadatka, kao i koliko je rad zapravo bio produktivan. Ovako se pruža mogućnost postepenog usavršavanja svakog dana.

Lista zadataka

Broj pomodora

Zadatak 1

X X X

Zadatak 2

X X X X

Važno je da ostanete istrajni, da poštujete tok pomodora i da ne pravite dodatne prekide u radu. Ako se budete držali uputstva, shvatićete i sami razlog zbog koga toliki broj ljudi širom sveta koristi baš ovu tehniku kako bi pospešili svoju produktivnost i samodisciplinu.  Zašto ne probate već danas?